سروع کار شرکت FRGI

Posted on | 2 Comments

شرکت فناوران رسام گیتی ایرانیان در ساعت 1397 در ماه بهمن فعالیت خود را شروع کرد، به زودی تمام موارد در این وب سایت قید خواهد شد. همچنین تمام دست اندرکاران این شرکت در قسمت تماس با ما معرفی خواهند شد.

Read More